Sökresultat

2 träffartorghandel bland webbsidor inom Hela webbplatsen

  1. 2021-08-19

    Markupplåtelse

    Upplåtelse av offentlig plats - Nästan alla platser utomhus ... kommunen tillståndsgivare till exempel torghandel. I torgahandelsföreskrifterna kan du läsa mer om vad som gäller. Tillstånd behövs till exempel för: Affischering (även cirkusaffischering och valaffischering) ...

  2. 2022-05-09

    Författningssamling och styrande dokument

    1. Kommunala taxor och avgifter 2. Styrning politisk organisation 3 ... Torghandelsföreskrifter Övriga styrdokument - Här finns andra typer av styrdokument för kommunen. Det innefattar olika styr-dokument för kommunala bolag och stiftelser, exempelvis bolagsordningar, ägardirektiv ...

Filtrera resultat