Sökresultat

2 träffartorghandel bland sidor inom Hela webbplatsen som ändrats efter 2021-10-07

  1. 2022-06-27

    Markupplåtelse

    Upplåtelse av offentlig plats - Nästan alla platser utomhus ... på Polisens hemsida. Vid vissa markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare till exempel torghandel. I torgahandelsföreskrifterna kan du läsa mer om vad som gäller. Tillstånd behövs till exempel för: Affischering ...

  2. 2022-10-04

    Författningssamling och styrande dokument

    Innehåll på denna sida - Gällande och ... Torghandelsföreskrifter Övriga styrdokument - Här finns andra typer av styrdokument för kommunen. Det innefattar olika styr-dokument för kommunala bolag och stiftelser, exempelvis bolagsordningar, ägardirektiv och stadgar. Under ...