Sökresultat

5 träffartorghandel inom Hela webbplatsen

 1. 2016-06-08

  Torghandelsföreskrifter.pdf

  Utöver vad som föreskrivs i ordningslagen och i kommunens lokala - ordningsföreskrifter gäller följande ordningsföreskrifter för torghandeln i - Oskarshamns kommun. - 2. Tillämpningsområde - Föreskrifterna ska tillämpas på Lilla Torgets västra del, ett ...

  Storlek: 35,7 KB
 2. 2022-06-27

  Markupplåtelse

  Upplåtelse av offentlig plats - Nästan alla platser utomhus ... på Polisens hemsida. Vid vissa markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare till exempel torghandel. I torgahandelsföreskrifterna kan du läsa mer om vad som gäller. Tillstånd behövs till exempel för: Affischering ...

 3. 2021-06-29

  Lokala ordningsföreskrifter.pdf

  Styrande dokument Lokala ordningsföreskrifter - Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-11, § 125 ... torghandel gäller också kommunens lokala - ordningsföreskrifter för torghandeln. - 3 § - Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av ...

  Storlek: 1,8 MB
 4. 2022-10-24

  Författningssamling och styrande dokument

  Här finns alla styrdokument som är producerade och politiskt antagna ... Torghandelsföreskrifter Här under finns andra typer av styrdokument för kommunen. Det innefattar olika styrdokument för kommunala bolag och stiftelser, exempelvis bolagsordningar, ägardirektiv och stadgar. ...

 5. 2022-12-05

  Protokoll KS 2022-11-29.pdf

  PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2022-11-29 Anslag Det justerade ... Torghandelsföreskrifter. Kost- och måltidspolicy. Policy för jakträttsupplåtelser. Policy för säkerhet vid vattennära anläggningar. Skogspolicy för Oskarshamns kommuns skogar. Regler ...

  Storlek: 763,4 KB