Sökresultat

6 träffartorghandel inom Hela webbplatsen

 1. 2016-06-08

  Torghandelsföreskrifter.pdf

  Utöver vad som föreskrivs i ordningslagen och i kommunens lokala - ordningsföreskrifter gäller följande ordningsföreskrifter för torghandeln i - Oskarshamns kommun. - 2. Tillämpningsområde - Föreskrifterna ska tillämpas på Lilla Torgets västra del, ett ...

  Storlek: 35,7 KB
 2. 2021-08-19

  Markupplåtelse

  Nyhetsbrev - × Anmäl dig till Oskarshamns kommuns nyhetsbrev sà ... torghandel. I torgahandelsföreskrifterna kan du läsa mer om vad som gäller. Tillstånd behövs till exempel för: Affischering (även cirkusaffischering och valaffischering) Byggupplag, byggnadsställningar, ...

 3. 2016-02-04

  FÖP del II.pdf

  1 Antagen i KF 10 feb 2014 2 Den ... torghandel och de många uteserveringarna förgyller och skänker liv i stadsrummet. Att sitta med något svalkande i glaset och enbart blicka ut över folklivet är en populär aktivitet. Andra verkar mer intresserade av att undersöka butikernas ...

  Storlek: 11,3 MB
 4. 2021-06-29

  Lokala ordningsföreskrifter.pdf

  Styrande dokument Lokala ordningsföreskrifter - Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-11, § 125 ... torghandel gäller också kommunens lokala - ordningsföreskrifter för torghandeln. - 3 § - Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av ...

  Storlek: 1,8 MB
 5. 2020-05-14

  Protokoll KSAU 2020-05-05.pdf

  PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-05-05 Anslag Det ... torghandeln har också gått ut. - Bildningsförvaltningen har anpassat sina verksamheter efter nya riktlinjer, till exempel gällande - hygienrutiner inom barnomsorgen. - Skolavslutningen, ...

  Storlek: 182,8 KB
 6. 2022-01-17

  Författningssamling och styrande dokument

  Nyhetsbrev - × Anmäl dig till Oskarshamns kommuns nyhetsbrev så får du veta mer om ... Torghandelsföreskrifter Övriga styrdokument - Här finns andra typer av styrdokument för kommunen. Det innefattar olika styr-dokument för kommunala bolag och stiftelser, exempelvis bolagsordningar, ...