Sökresultat

20 träffarskrota och bilen inom Hela webbplatsen

 1. 2019-09-04

  Miljöfarlig verksamhet

  Nyhetsbrev - × Anmäl dig till Oskarshamns kommuns nyhetsbrev så får ... billackering laboratorium bilskrot tvätteri jordbruk med mer än 100 djurenheter verkstäder träbearbetning förbränningsanläggningar 3. Viktigt att anmäla i god tid - Om du ska starta en C-verksamhet ...

 2. 2018-12-11

  Bilaga_Översiktlig miljöteknisk markundersökning.pdf

  PM Oskarshamn 3:3 Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2017-11-07 Författare: Mattias Karlsson Granskning Jens Johannisson Structor Miljà ... bildelar. - Längst i söder finns berg i dagen. I den norra delen av fastigheten (figur 2) består ytan av gräs på ett lager med ...

  Storlek: 3,7 MB
 3. 2018-03-09

  Kallelse SBN 2018-03-13 med ett urval av handlingar för hemsidan.pdf

  Mötesbok: Samhällsbyggnadsnämnden (2018-03-13) Oskarshamnssalen kl. 10:00 Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2018-03-13 Plats: Oskarshamnssalen Kommentar: KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida ... biltrafiken i tätorter/städer 1.5 Om ja på fråga 1.4, ange vilka - åtgärder som genomförts: ...

  Storlek: 9,3 MB
 4. 2017-12-20

  Planbeskrivning.pdf

  S A M R Å D S H A ... skrothantering och skrothandel av - bilfragment där det återvinns ickefarligt avfall - utan krossning eller siktning. Risk kan finnas - för föroreningar inom fastigheten. En ny väg - kommer att anläggas över fastigheten Då mark- användningen för väg ...

  Storlek: 1,7 MB
 5. 2018-04-24

  Planbeskrivning A 5016.pdf

  Dnr SBN 2013/120 Uppdragsbeslut 2013-12-10 Samrådsbeslut ... skrothantering och skrothandel av bilfragment där det återvinns ickefarligt avfall utan krossning eller siktning. Massorna norr om Bandmossan 1 och väster om ledningsgatan utanför planområdet på redan planlagd mark ...

  Storlek: 6,9 MB
 6. 2016-07-20

  Avfallsplan KSRR.pdf

  Avfallsplan 2015-2022 Kalmarsundsregionens Renhållare www.ksrr.se Avfallsplan ... bilarna har förberetts med läsutrustning för taggar. Taggningen har åtgärdats under 2013 för - medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro samt Torsås. Taggning av kärl är planerad för - ...

  Storlek: 6,1 MB
 7. 2019-09-04

  Nedskräpning

  Nyhetsbrev - × Anmäl dig till Oskarshamns kommuns nyhetsbrev ... skrotbilar. Det är sedan länge förbjudet att skräpa ner i Sverige. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde eller insyn till, och det riktar sig till alla - även markägare. Om du uppmärksammar ...

 8. 2016-08-17

  Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden.pdf

  Författningssamling Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13, § 166 Gäller från och med ... 33 F ÖRORDNING (2004:989) OM ÖVERSYN AV VISSA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER ... 33 Sida 3 av 46 ÄRENDEN INOM PLAN- OCH BYGGLAGENS ...

  Storlek: 427,4 KB
 9. 2018-04-06

  Kallelse SBN 2018-04-10 med ett urval av handlingar för hemsidan.pdf

  Mötesbok: Samhällsbyggnadsnämnden (2018-04-10) Döderhultsrummet kl. 10:00 Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2018-04-10 Plats: Döderhultsrummet Kommentar: KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida ... 37 Sida 3 av 54 - F ÖRORDNING (2004:989) OM ÖVERSYN AV VISSA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER ...

  Storlek: 4,7 MB
 10. 2018-10-05

  Kallelse SBN 2018-10-09 med ett urval av handlingar för hemsidan.pdf

  Mötesbok: Samhällsbyggnadsnämnden (2018-10-09) Oskarshamnssalen kl. 10:00 Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2018-10-09 Plats: Oskarshamnssalen Kommentar: KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida ... bilservice. Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 250 meter från planområdet. I anslutning ...

  Storlek: 16 MB

Filtrera resultat