Hamnsanering

Hamnsaneringsprojektet är ett av de största statligt finansierade miljöprojekten i Sverige, både vad gäller mängden föroreningar som ska åtgärdas och beviljade bidragsmedel. Projektet har pågått sedan 1995 och är nu slutfört.

Här kan du ta del av material som har producerats under åren, allt från rapporter och utredningar, pressmeddelanden till nyhetsbrev och annonser. Vi har också valt att dela tips och råd som vi samlat på oss under resans gång.