Vi gör plats för mer och fler!

verksamhetsmark e22.jpg

Foto: Alexander Tobiasson

Ett nytt verksamhetsområde med industrifokus, växer fram intill E22 för att tillgodose etableringsförfrågningar. Där utvecklas även en logistik- och företagspark och planer möjliggör en järnvägsanslutning.

I bästa läge i omedelbar anslutning till E22 och med väg/järnvägsförbindelse till E4 och södra stambanan erbjuder vi cirka 85 000 kvm grovterrasserad tomtmark för industri- och verksamhetsetableringar.
Oskarshamn spelar en viktig roll i flera logistiska flöden, inte minst tack vare att flera stora företag finns här. De flesta speditörer trafikerar Oskarshamn och har verksamhet på plats.

Oskarshamn är viktig för godsflödet till och från Gotland tack vare färjetrafik året runt. I vår hamn hanteras produkter likt bulk, styckegods, petroleum samt containers. Hamnen är den ledande operatören i regionen och kapaciteten är en stark konkurrensfördel. 

Vad händer just nu? 

Sedan marken stod färdig har intresset varit stort. Före pandemin fanns det 12-15 företag som var intresserade av att etablera sig längs med E22. När pandemin slog till minskade flera av de initiala aktörernas intresse och försiktighet ersatte viljan att satsa. Dialog har fortsatt och nya aktörer har kommit till. Fram tills nu har köpeavtal tecknats på två av tomterna. Den ena tillhör Oskarshamns Logistik som har köpt cirka 20 000 kvm med ambitionen att samla ihop sina resurser på en logistikterminal. 

Den andra ytan blir platsen för Smart Yta, en ny aktör i Oskarshamn. De kommer att färdigställa 28 industriradhus och byggnationen påbörjas inom kort. 

Då vi fått flera förfrågningar om temporära behov från olika aktörer har vi beslutat oss för att hyra ut marken i väntan på att pusslet med verksamheter och intressenter blir färdigt. Hittills har vi hyrt ut cirka 40 000 kvm fram till och med sommaren.

En av de som kommer att husera på platsen är Smålandshamnar AB, som under kommande år lyckats knyta till sig stora vindkraftsprojekt som kräver stora lagringsytor där ytan på 26 400 kvm varit en avgörande del av affären. Smålandshamnar kommer att hantera fyra vindkraftprojekt med 84 vindkraftverk som kommer att gå via hamnen.

Det kommer mera 

Det är fantastiskt att se alla de initiativ som tas av privata näringsidkare. Det ger oss möjlighet att växa ytterligare eftersom vi kan ta emot fler i de nya lokalerna, men också i de som befintliga företag flyttar från. Med risk för att endast lyfta några, så nämner vi här några initiativ som nu är på gång i alla fall. De får symbolisera den kapacitet som finns. 

  • Just nu pågår en större byggnation på ”Flaket”, tidigare ”Drömbyn” i närheten av södra infarten, intill Åsavägen. Det är flera privata aktörer som anlägger en ny företagspark med inriktning mot lager, logistik och industri. Området är på ca 16 000 kvm och vänder sig till mindre företag med behov av verkstadsytor, förråd med angränsande kontor. Den första etappen förväntas vara färdig under våren 2022. 
  • Precis intill södra avfarten, i bästa skyltläge, planeras just nu en ny byggnad. Det är Kustbygg som bygger ut för egen del och kan därmed erbjuda cirka 450 kvm för någon ytterligare aktör. Trolig byggstart våren 2022.

Planer för framtiden 

Det är helt avgörande för oss både i dag och framåt kunna erbjuda våra befintliga företag möjlighet att växa och att förbereda för att ta emot fler. För att kunna göra det har vi utpekade ytor där detaljplanearbete pågår för bland annat en logistik- och företagspark väster om Skrotfrag, längs med järnvägsspåret. Det finns flera intressenter och aktörer som har visat intresse för den här platsen.

Vill du veta mer om vilka möjligheter som Oskarshamn kan erbjuda ditt företag?
Kontakta Johanna Wihl

Ha gärna koll på Objektvision!