Den blomstertid nu kommer...

Johanna Wihl, näringslivschef

Det har varit en tuff vår som präglats av något så oförståeligt som ett krig i vår närhet. En utveckling som slagit undan benen på många av oss. När vi var på väg att resa oss efter ett par års kämpande under en världsomspännande pandemi dök ett, på flera sätt, ännu större orosmoln upp.

Självklart är det inte vi som har det värst i det som händer. Parallellt med det utgör klimatläget ett starkt incitament för förändringar och utveckling och ställer krav på nya beteenden. I och med allt som händer märker vi i näringslivet av hur det slår och påverkar oss allt mer. Dyrare kostnader, brist på varor och komponenter gör det svårt för oss att driva vår verksamhet. Bränslepriser, elpriser och ökade kostnader för det mesta gör att affärer som borde vara lönsamma plötsligt blir bördor och minusposter. Det här påverkar oss som företagare, privatpersoner och offentliga aktörer och vi har svårt att påverka det som sker. En liten tröst är väl ändå att kreativitet ofta föds och frodas i just kriser?

Något som vi har möjlighet att påverka är vårt förhållningssätt och vår attityd, även om det tar tid. Nyligen släpptes enkätsvaren för Svenskt näringslivs attitydundersökning om företagsklimat som genomförs varje år. Det var glädjande att se att vi tog några steg uppåt. Vi är många som sliter hårt för att leverera och också förbättra så goda förutsättningar som möjligt för företagare att bedriva verksamhet i vår kommun. Eftersom enkäten och rankingen bygger på respondenternas uppfattningar så är den inte något facit på hur det är, utan hur man uppfattar service, bemötande, tillgångar och brister.

Lite frustrerande är det att samma dag som enkätresultaten släpps träffa en företagare som berättar att han inte har brytt sig om att svara de senaste åren eftersom han då hade satt så höga betyg – ”allt är ju så bra”. Vi uppmanar alla till att vara delaktiga i vårt ständigt pågående arbete att bli bättre genom att ge feedback och återkoppling till oss. En ständigt pågående dialog är en huvudingrediens till ett bra företagsklimat.

De senaste åren har vi därför arbetat fokuserat på att bygga ambassadörskap och stolthet hos både invånare och företagare. Genom att sprida bra saker, lyfta händelser och personer och göra insatser som stöttar så är vi övertygade om att vi tillsammans kan bygga ett företagsklimat att växa i och en mer positiv anda. Det här är ett arbete som vi alla har en del i och som spelar stor roll för oss som bor och verkar här eller de som står inför att flytta hit eller etablera sitt företag i vår kommun.

Just nu arbetar vi på kommunen tillsammans med Attraktiva Oskarshamn med att ta fram värdeord, bilder och texter som ska kunna användas av oss alla när vi vill marknadsföra eller berätta mer om Oskarshamn. Med våra ambitioner att växa och en stigande efterfrågan som vi möter hos våra företag efter arbetskraft så är det den frågan som vi kommer att behöva fokusera mest på nu. Mer om det arbetet i höst!

Så här i sommartider har vi förmånen att ta emot både gamla och nya besökare till vår plats! Förra året vann Oskarshamns turistinformation branschorganisationen Visitas pris för bästa värdskap inom besöksservice. Låt oss även i år ta riktigt bra hand om de besökare och turister som vi möter. Vem vet, kanske är det en blivande granne eller kollega som du träffar?

Ha en riktigt skön sommar, så ses vi i höst igen!