Co-working i Figeholm

Tio punkter för ett starkare näringsliv, punkt 2 – Lila ruta med texten: Välkommen nya företagare! Känn er som hemma. Det ska vara lätt för företag att etablera sig. Vi arbetar snabbfotat och professionellt med etableringar.

Oskarshamns kommun är en av två kommuner i länet som nu deltar i ett pilotprojekt och testar att erbjuda en co-working-miljö på landsbygden.

Tillsammans med Figeholms samhällsförening har vi fått möjlighet att testa digitaliseringens möjlighet och tillsammans skapa en ny lokal mötesplats. Målet är att starta upp verksamheten i början av 2023 i Höganäslokalen i Figeholm. En verksamhetsledare kommer att rekryteras på halvtid för den ett år långa piloten. Håll utkik efter annonsen på kommunens webbplats eller via Oskarshamns näringslivs fb-sida. 

Ett nytt slags arbetsliv

Covid-19-pandemin har gett nya perspektiv och förutsättningar på många sätt. I stället för att arbetspendla så blir distansarbete allt vanligare. Det innebär nya  möjligheter för landsbygden. Det nya normala är att arbeta digitalt och arbetstagare behöver inte längre befinna sig fysiskt hos sin arbetstagare. Den lilla företagaren har arbetat hemifrån under lång tid och möjligtvis sagt upp sitt kontor, men längtan efter nätverk och nya kollegor är stor.

Målgrupper

  • Företagare i kommunen eller grannkommuner, som efterfrågar en flexibel arbetsplats
  • Distansarbetare med hela världen som arbetsplats
  • Konsulter som vill ha en ”nedslagsplats”
  • Personer som vill leva och verka på landsbygden
  • Det lokala föreningslivet
  • Offentligt anställda

Vår målsättning är att under projekttiden tillsammans med föreningen testa att erbjuda ett flexibelt och hållbart arbetssätt på landsbygden, för att gynna näringslivet, familj och den enskilde. Vi hoppas att det här kan stärka befintliga och skapa nya företagsnätverk och bygga attraktiva platser. Höganäslokalen är en fantastisk mötesplats som nu kommer att kunna erbjuda ytterligare en funktion.

Landsbygdskontor/co-workingmiljöerna är en satsning som ingår i projektet ”Digital omställning” som en del i att arbeta för en hållbar regional utveckling i Kalmar län.

Vill du veta mer? Kontakta Kristina Hägg Blecher, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se eller Johanna Wihl, johanna.wihl@oskarshamn.se.