Ytterligare skärpta regionala restriktioner

Texten Skärpning skärpta regionala rekommendationer gäller alla i Kalmar län

Våra regionala rekommendationer skärps ytterligare. Beslutet är taget med anledning av att Kalmar län har den näst högsta smittspridningen  i hela landet och att belastningen på sjukvården är mycket hög. 

Detta beslutades av Smittskyddsläkaren i länet under måndagen, 26 april. 

De nya rekommendationerna innebär i korthet att Smittskyddsläkaren i Kalmar län rekommenderar att:

  • alla begränsar sina sociala kontakter och inte träffar andra än dem de bor med utöver det som är nödvändigt i skolan eller på arbetsplatsen,
  • inte anordna eller delta i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel middagar och fester, publik vid idrottsevenemang och firande av högtider,
  • den som arbetar i en verksamhet där utbrott av covid-19 förekommer undviker vistelse i samhället så mycket som möjligt under den tid utbrottet pågår,
  • vuxna inte tränar tillsammans med andra inomhus.

Utöver det personliga ansvaret rekommenderar smittskyddsläkaren att träningsanläggningar ytterligare begränsar möjligheterna för vuxna att samlas inomhus, utöver vad pandemilagen kräver.

Kommunerna rekommenderas att hålla icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn.

På Region Kalmar läns webb kan du läsa hela pressmeddelandet om skärpta rekommendationer.