Vi söker jourhem

Flicka kramar staty.

Är du intresserad av att bli jourhem och bor i Oskarshamns kommun med omnejd?

Ett kontrakterat jourhem är ett familjehem som med kort varsel  kan ta emot barn (0-18 år) som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Barnet bor i jourhemmet en kortare period.

Det kan handla om allt mellan några dagar till några månader. Vi söker trygga och stabila vuxna med tid, tålamod och utrymme, både  känslomässigt och rumsligt.

Vi söker er som har socialt engagemang för barn och ungdomar. Vi ser gärna att ni har tidigare erfarenhet av familjehemsplacerade barn. En av er behöver kunna vara hemma på heltid. Som kontrakterat jourhem har ni ersättning oavsett placering eller ej. I uppdraget ingår fem veckors semester och ledighet var sjätte helg.  Ni får handledning, stöd och utbildning.

Kontakta oss om du vill veta mer. Telefonnummer till vår reception: 0491-76 47 60