Vi söker en jordbruksarrendator vid Ängeholm

Jordbruksmark med skog runt omkring samt några byggnader.

Vill du arrendera och driva jordbruk med djurhållning i norra delen av Oskarshamns kommun?

Nu söker vi en arrendator som vill driva och utveckla jordbruk med djurhållning vid Ängeholm, Hökhult 2:3 Oskarshamns kommun. Fastigheten ägs av SJ Robacks Donationsfond som förvaltas av Oskarshamns kommun. Stenbrottet och fritidsområde som ligger i närheten ingår inte i arrendet.

Ängeholm ligger i norra delen av Oskarshamns kommun i närheten av Misterhult. Området har stor betydelse för kommunens landsbygdsutveckling. Vi söker en jordbruksarrendator som vill ta vara på den fina omgivningen, förvalta gården på ett bra sätt samt bidra till att utveckla landsbygden.

I Oskarshamns kommun bor nära en fjärdedel på landsbygden. Landsbygden är en viktig del i kommunens samhällsbygge och gör hela vår kommun attraktiv att leva, bo och verka i. Att ha en helhetssyn på vår kommun är en viktigt både från demokrati- och tillväxtsynpunkt. Oskarshamns kommun vill skapa förutsättningar för utveckling tillsammans med lokal förankring och tillvarata lokal kunskap. Vår landsbygd och skärgård består av över 5 000 öar och flera stora och små samhällen. 

Området som ställs till förfogande består av flera byggnader, de öppna jordbruksmarkerna samt jaktmark. Jakträtten på området ingår. Arrendatorn ansvarar för samtliga drift- och skötselkostnader samt förbrukningskostnader och liknande kostnader som berör driften av arrendestället. Skogsskötsel ingår inte.

Vi hoppas att du är nyfiken. Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan!

Mer information om prospektet och hur du lämnar in din intresseanmälan