Var med och utveckla kommunens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Män i rullstol som spelar basket

Vill din förening tillsammans med oss utveckla kommunens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Skicka in förslag på representanter till det kommunala rådet för tillgänglighet senast den 1 december.

Rådet ska arbeta för tillgänglighet, delaktighet och god livskvalitet för barn, unga och vuxna. Under 2023 kommer rådet att mötas 4-5 gånger för diskussion och ömsesidig information mellan representanter för organisationer för personer med funktionsnedsättningar, kommunstyrelsen och kommunens verksamheter.

Alla föreningar och organisationer som arbetar med funktionshinderfrågor i Oskarshamns kommun är välkomna att skicka in förslag på två personer vardera, en ordinarie och en ersättare. Skicka in era namn och namn på organisationen eller föreningen till kommunstyrelsen@oskarshamn.se senast den 1 december 2022. Kommunstyrelsen beslutar om sammansättningen av rådet i januari-februari

Här hittar du mer information om arbetet i det kommunala rådet för tillgänglighet