Välkommen att delta i en markanvisningstävling mitt i centrum!

Flygbild som visar fastigheten Bocken 5 markerad med vit ruta och en vit pil.

Vi söker dig som är intresserad av att bygga bostäder mitt i Oskarshamns centrum, som med kreativitet, känsla och sinne för god arkitektur vill skapa ett spännande och attraktivt tillskott till dagens bostadsutbud. Här finns möjligheter för såväl stadsradhus som lägenheter. Vi hoppas att du är nyfiken. Varmt välkommen till markanvisningstävlingen för Bocken 5!

Mer om markanvisningstävlingen för Bocken 5