Uppsökande verksamhet

Två personer tar i hand

Vi har skickat ut brev till alla som bor i Oskarshamns kommun och som under 2022 blir 80 år. Den som redan har hemtjänst har inte fått brevet. 

Som en del i det hälsofrämjande arbetet i kommunen, erbjuder vi ett personligt hembesök. Man behöver inte ha något aktuellt behov av hjälp eller stöd för att få ett hembesök. Hembesöket och informationsmötet är kostnadsfritt och helt frivilligt.

Under samtalet pratar vi om hälsa och vardagsliv, vad som påverkar vardagen och det som känns viktigt för just den vi besöker. Syftet med besöket är att skapa förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv och öka tryggheten genom information om vad man kan få hjälp med och hur man gör för att ansöka om hjälp. 

Om du har förslag och tips på hur Oskarshamns kommun kan jobba med för att förebygga ensamhet hos äldre och hur du ser på framtidens träffpunkter hör gärna av dig till oss.

Du som har fått brev

Önskar du ett förebyggande hembesök välkomnas du skicka in svarstalongen med dina kontaktuppgifter senast 25 mars. Vi ringer därefter upp dig för att komma överens om en passande tid för besöket. Du får gärna ha med en närstående eller bekant vid besöket. Har du svårt att förstå eller prata det svenska språket kan vi se till att vi har någon med oss som kan tolka. Vi har tystnadsplikt.
Har du några frågor får du gärna kontakta oss på telefon 0491-880 00 eller via e-post uppsokandeverksamhet@oskarshamn.se.