Trafikverket arbetar på E22

Flygbild över E22 mellersta infarten

Information från Trafikverket

Trafikverket bygger om trafikplatsen Södra för att förbättra trafikflödet.

Så påverkas du som trafikant

Det kommer att vara begränsad framkomlighet och sänkt hastighet till 70 km/h på E22 mellan trafikplats Oskarshamn Södra och trafikplats Oskarshamn Centrum under perioden 13 januari till 10 juni 2020. Kortare stopp om högst 10 minuter kan förekomma vid sprängningsarbeten.

Mellan den 17–24 april kommer E22 förbi Oskarshamn mellan trafikplats Centrum och trafikplats Södra att stängas av för att byta en bro norr om trafikplats Södra.  Trafik i södergåenderiktning leds om via väg 653 och väg 646 förbi Skorpetorp. Trafik i norrgåenderiktning leds om via Åsavägen–Södra fabriksgatan. I samband med att den nya bron skjuts på plats kan det förekomma sprängningar nattetid.

Läs informationen i sin helhet på Trafikverkets webbplats.

Detta gör Trafikverket

  • Bygga om den norrgående rampen i trafikplats Södra.
  • Se över belysningsbehov och byta ut belysningsbeläggning i trafikplats Södra.
  • Byta en befintlig bro under E22:an, ca 250 meter norr om trafikplats Södra.

Därför bygger vi om

Det finns många skäl till att vi gör de planerade åtgärderna:

  • Ramperna på väg E22 är relativt branta och korta.
  • Oskarshamns kommun bygger om delar av centrala staden, vilket medför ändrade trafikflöden.
  • Tyngdpunkten för trafiken mot hamnen och Gotlandsfärjan förskjuts mot trafikplats Södra.
  • Ett större industri- och verksamhetsområde planeras även i anslutning till trafikplats Södra.
  • Sammantaget medför detta att påfartsrampen i norrgående riktning i trafikplats Södra måste anpassas för ökad kapacitet.

Nyttan med projektet

Nyttan med ombyggnaden av trafikplatsen är ett förbättrat trafikflöde i trafikplats Södra samt på E22 vid Oskarshamn.