Tidsbegränsning av parkeringsplatser för rörelsehindrade

Parkeringsskylt med tidsbegränsning

Alla, oavsett rörelseförmåga, ska kunna besöka centrum. Därför justeras nu tidsbegränsningen av totalt 13 parkeringsplatser för rörelsehindrade i centrala Oskarshamn.

Tidigare har de aktuella parkeringsplatserna för rörelsehindrade inte haft någon tilläggstavla som begränsat tiden för parkeringen, vilket har lett till att många har använt parkeringsplatserna som boendeparkering. För att fler personer med rörelsehinder ska ha möjlighet att besöka centrum för att exempelvis äta och handla, begränsas nu tiden till tre timmar.

Totalt gäller det 13 parkeringsplatser, som nu har försetts med tilläggstavlor. Detta innebär att det krävs parkeringsskiva även vid dessa parkeringsplatser.

Vad gäller på vanliga parkeringsplatser?

En rörelsehindrad person som har parkeringstillstånd kan fortsatt parkera i tre timmar på en vanlig parkeringsplats som är reglerad med kortare tid än tre timmar. Anledningen till detta är att personen ofta behöver längre tid på sig för att exempelvis kunna kliva ur bilen, ta ut rullator, utföra sina ärenden och så vidare. Fortsatt gäller också att personen kan parkera 24 timmar på en vanlig parkeringsplats som är reglerad med längre tid än tre timmar.