Tack för att du deltar i vår servicemätning!

Medarbetarna i servicecenter

Under våren genomför vi en servicemätning i hur du som invånare upplever kommunens service och bemötande via servicecenter. Mätningen kommer att skickas ut via e-post eller sms, beroende på vilken kontaktväg du har använt för att kontakta oss på servicecenter. Mätningen börjar den 13 mars och pågår i två månader.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta!