Släng inte ditt trädgårdsavfall i skogen

Bild från en skogsglänta i början av sommaren där solen lyser in genom trädkronorna.

På hösten och våren körs mängder av trädgårdsavfall i skottkärror från villatomterna och tippas av i närmaste dunge. Det är inte ovanligt att se detta avfall placerat inte ens inne i skogsdungen utan bara på andra sidan tomtgränsen mot skogsdungen.

Tanken är väl att naturen ska ta hand om avfallet men problemet är att kvistar, grenar och tjockas lager av löv och gräs tar mycket lång tid att bryta ned. Dessutom blir marken övergödd av allt detta döda material vilket innebär att den naturliga växtligheten till exempel vitsippor, blåsippor, skogsstjärnor, ekorrbär och harsyra försvinner.

Den växt som tar överhand i sådana områden är den i trädgårdar besvärliga kirskålen och andra näringskrävande ogräs som kommer med avfallet från trädgårdarna.

Trädgårdsavfall på annans mark betraktas enligt miljöbalken som nedskräpning och är straffbart. Ifall inte villaägarna ser detta som nedskräpning så gör i alla fall många naturvänner det. Vi saknar förlusten av den biologiska mångfalden och vill njuta av skogsdungarnas många vackra blommor när vi rör oss genom stadens olika delar.

Vi ser det även som viktigt att barnen som växer upp i staden får möjlighet att lära känna vilda växter och djur i sin närhet. Barn leker gärna i skogen hemmavid. Deras lekar blir intressantare med en rik biologisk mångfald. Denna tidiga kontakt med växter och djur kan skapa ett ökat intresse för naturen och för samhällets hållbara utveckling.

Trädgårdsavfall skall köras till återvinningscentralen, exempelvis Storskogen, eller till egen kompost på tomten och ingen annanstans!