Scheman för skolskjuts

Buss från Kalmar länstrafik.

Nya skolskjutsscheman på väg ut.

I Oskarshamns kommun åker cirka 850 elever skolskjuts till grundskolan och grundsärskolan. Du som är beviljad skolskjuts har redan tidigare i somras fått schemat för just din tur. Tyvärr upptäckte vi att vissa scheman inte stämde vilket gjorde att KLT, som sköter den operativa planeringen av skolskjutsen, behövde planera om flera resor.

För att vara säkra på att alla har rätt information så skickar vi nu ut nya skolskjutsscheman till alla elever med beslut om skolskjuts. Ditt schema kommer med posten under vecka 33. För några enstaka elever kan det dröja till början av vecka 34.

Vid eventuella frågor kontakta gärna oss som arbetar med skolskjutsfrågor på Oskarshamns kommun. Lättast når ni oss på skolskjuts@oskarshamn.se. Ni kan också söka oss via Servicecenter på telefon 0491-88 000.