Samråd väg 37/47 Århult–Oskarshamn Södra

Bil på väg

Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 37/47, från Århult till trafikplats Oskarshamn Södra. Syftet med ombyggnaden av vägen är att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten på väg 37/47 samt avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22.

Samråd kommer att hållas på plats i Oskarshamn den 10 januari, men också digitalt via Trafikverkets webbplats mellan den 6 december 2022 och den 16 januari 2023. Syftet med samrådet är att informera och ge allmänheten, Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen och andra berörda möjlighet att lämna synpunkter. 

Samrådsmaterialet finns att läsa på Trafikverkets webbplats

Trafikverket kommer att finnas på plats på Hemvärnsgården i Döderhult den 10 januari klockan 11.00–13.00 samt klockan 15.00–19.00.