Resultat i medborgarundersökning

Många händer i luften

Vi vill tacka alla som under hösten tagit sig tid att svara på medborgarenkäten, era svar är värdefulla och vi har fått in tillräckligt med svar för att kunna få en bild av hur ni som bor här upplever kommunen.

I september skickades SCB:s medborgarundersökning ut till 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare. Storleken på urvalet varierar beroende på kommunens storlek och är fördelat för att spegla befolkningen i ålder, kön och annan demografi.

Svarsfrekvensen för Oskarshamns kommun låg på 37 procent. 

– Medborgarnas synpunkter är viktiga för oss och den här undersökningen är ett av flera underlag för att arbeta med utveckling. Nu ska vi titta djupare på resultaten, på central nivå och på förvaltningarna, säger kommundirektör Henrik Andersson.

Resultatet av enkäten

Några resultat från undersökningen visar att:

  • 91 procent är positiva till hur förskolan fungerar, 9 procent är negativa. I riket är siffrorna 87 respektive 13 procent.  
  • En femtedel tycker att internetuppkopplingen hemma kan bli bättre.
  • 55 procent har svarat att möjligheterna att använda kollektivtrafik till arbete eller skola kan bli bättre.
  • 92 procent är positiva till hur gymnasiet fungerar. I riket är den siffran 79 procent.
  • 8 av 10 tycker att utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen är bra.
  • 95 procent tycker att utbudet av böcker och tidskrifter på biblioteken är bra.
  • 58 procent tycker utbudet för unga att träffas på kan bli bättre.
  • 9 av 10 tycker att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra.
  • I kategorin underhåll av den offentliga miljön är man mest nöjd med skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar och minst nöjd med snöröjning.

Hela resultatet finns i SCB:s statistikdatabas. Klicka på Demokrati och sedan Medborgarundersökningen.