Respektera eldningsförbud och undvik arbete med skogsmaskiner

Skördare i skogen

Det är extremt torrt i hela länet och risken för bränder är väldigt stor. Efter de två stora bränderna i Oskarshamn och ett antal småbränder runt om i länet är räddningstjänsterna hårt belastade. Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbuden. Dessutom vill Länsstyrelsen återigen vädja till alla som arbetar i skog och mark att avstå från att använda skogs- och mark­berednings­maskiner.

En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framförallt från kedjorna på markberedningsmaskiner. Flera skogsbolag har redan valt att stoppa planerat skogsarbete både i länet och i andra delar av Sverige. För att undvika att bränder uppstår vädjar länsstyrelsen nu till alla att undvika användningen av skogs- och markberedningsmaskiner under dessa extrema förhållanden.

Om arbete ändå måste genomföras är det av stor vikt att man följer de branschgemensamma riktlinjerna Riskhantering avseende brand vid skogsarbete. Kontakta gärna räddningstjänsten för att stämma av vad som gäller lokalt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även gått ut med en uppmaning där man "manar allmänheten i hela landet till stor försiktighet i skog och mark".

Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka. Därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, såväl privatpersoner som privata markägare och skogsbolag.

I Oskarshamns kommun och övriga Kalmar län råder eldningsförbud sedan en tid tillbaka.