Oskarshamns kommun lämnar inte ut någon information om smittade

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset i hela Kalmar län vilket innebär att det med största sannolikhet finns smittade i varje kommun i länet.

I Oskarshamns kommun har vi bekräftade fall av smitta inom delar av våra verksamheter och vi följer de riktlinjer och planer som finns för att undvika vidare smittspridning.

Vi följer dessutom sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal.

Läs mer om varför vi inte kan lämna ut information om smittade