Ett bättre företagsklimat

Pilar som pekar uppåt

107 företagare i kommunen har tyckt till om företagsklimatet i Svenskt näringslivs enkät. I det sammanfattade omdömet har Oskarshamns kommun klättrat och har aldrig tidigare haft ett så bra resultat.

 – Vi har stort fokus på att besöka företagen, jag tror det är viktigt att vi finns på plats och har en dialog med vårt näringsliv. Sen jobbar vi på såklart för att hela tiden förbättra vår service genom bland annat Rättviksmodellen, och vi jobbar efter ett tiopunktsprogram med tydliga mål för vad vi kan göra för företagen, säger kommunalråd Andreas Erlandsson.

Varje år sedan 2002 får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Frågorna som näringslivet svarar på i enkäten handlar om allt från kontakter med kommunen till attityder till företagande.

Under tisdagen släpptes det sammanfattande omdömet för alla kommuner, där Oskarshamn klättrar från 3,17 (2021) till 3,37. Rikssnittet ligger i år på 3,43.

Rankingen, där samtliga kommuner placerar sig på en lista från 1–290 släpps under hösten.

 – Det känns roligt att vi tar steg i rätt riktning, säger näringslivschefen Johanna Wihl. De senaste åren har varit tuffa för många företag och vi har verkligen försökt att stötta på de sätt som varit möjligt. Extra roligt är det förstås också att se att vårt arbete med myndighetsutövande med hög service och ett bra bemötande ger resultat.

Ta del av hela resultatet på Svenskt näringslivs webbplats.