Ofrivillig ensamhet ökar bland våra äldre

Ensam senior blickar ut över vattnet

Vi har skickat ut brev till alla som bor i Oskarshamns kommun och som under 2022 blir 75 år. 

Genom olika undersökningar från socialstyrelsen, har det framkommit att ofrivillig ensamhet har ökat bland våra äldre. Som ett led i det hälsofrämjande arbetet i kommunen skickar vi ut en enkät till alla som fyller 75 år under året. Syftet är att få en övergripande bild hur det ser ut i just vår kommun.

Det är helt frivilligt att svara på frågorna, men dina svar är viktiga för att kommunen utifrån resultatet kan planera för framtida aktiviteter och stöd.

Har du frågor kring enkäten eller kommunens hälsofrämjande arbete för seniorer kontakta oss via servicecenter på telefon 0491-880 00 eller via e-post uppsokandeverksamhet@oskarshamn.se.