Offentlig toalett Loke 5 (gamla resecentrum)

Offentlig toalett Loke 5

På grund av omfattande skadegörelse i form av klotter kommer den offentliga toaletten i kvarteret Loke (gamla resecentrum) att hållas stängd på kvällarna från klockan 18.00.