O-Ringen flyttas fram ett år

Orienterare hoppar på stenar vid vattnet

O-Ringen flyttas till 2023 på grund av corona

Oskarshamns kommun står som värdkommun för O-Ringen sommaren 2023, och inte 2022 som planerat. Alla planerade arrangemang av O-Ringen har flyttats fram ett år i tiden, och 2020 blir första året som O-Ringen inte hålls sedan starten 1965.

Beslutet har tagits av styrelserna i O-Ringen AB och Svenska Orienteringsförbundet med anledning av coronaviruset och läget i Sverige och världen. En förutsättning för flytten av tävlingarna i Uppsala var att även arrangemangen kommande år – Åre 2021, Smålandskusten 2022 – kan hoppa ett år framåt, och så blir nu fallet. Diskussioner förs även med Jönköping 2023 och Göteborg 2024.

 – För oss är det självklart att hjälpa och stötta O-Ringen i det här svåra läget men också att vi vill gå vidare som värdkommun. Vi ser fram emot att arrangera O-Ringen 2023 istället, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson.

I Oskarshamns kommun har planeringen inför O-Ringen pågått en tid och en grupp med representanter från olika verksamheter är etablerad och arbetar med frågan. Morgan Olsson, som är kommunens samordnare i arbetet med O-Ringen, säger att arbetet kommer att fortsätta i stort sett som planerat.

 – Vi jobbar vidare med den tänkta organisationen även om tidplanen blir förskjuten. Det innebär att vi arbetar lite mindre intensivt nu under våren och sommaren än vi hade gjort annars.

– O-Ringen är fortfarande ett av de största och viktigaste idrottsevenemangen i Kalmar län och nu har vi ett nytt måldatum att jobba utifrån. Tillsammans med kommun, näringsliv, föreningar och kollegor i regionen kommer vi se till att vara redo och välkomna orienteringsvärlden hit till vår region, 2023, säger Sofie Gunnarsson, platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn.

Läs O-Ringens pressmeddelande angående framflyttat O-Ringen på oringen.se.