Nya medborgarlöften

Anders Pleijel, polisen, och kommunalråd Andreas Erlandsson håller upp undertecknade medborgarlöften.

Medborgarlöften är åtaganden som lokalpolisområde Västervik och Oskarshamns kommun gör till invånarna under en tidsbestämd period. Löftena innehåller aktiviteter utifrån vad invånarna lyft fram i dialoger och undersökningar, eller vad som kommit fram i den lokala lägesbilden polisen och kommunen tar fram varje år.

På fredagen undertecknade lokalpolischef Anders Pleijel och kommunalråd Andreas Erlandsson medborgarlöftena. 

Fokus i de nya löftena ligger på att motverka otrygga platser, insatser för att öka trafiksäkerheten och att stärka tryggheten bland unga kommuninvånare.

 – Oskarshamn är en trygg kommun att leva och verka i, men det finns områden som kan förbättras, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson.

Medborgarlöftena gäller från juni 2022–december 2023. Medborgarlöftena är en del av en långsiktig satsning där polisen, Oskarshamns kommun och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal problembild.