Nu öppnar ansökan för företagare inom LOV

Äldre hand håller i boll och yngre hand stöttar.

Den 1 februari öppnar vi för ansökningar från företag som vill bedriva hemtjänst inom Oskarshamns kommun, enligt lagen om valfrihet (LOV).

LOV innebär att den som får ett beslut om hemtjänst i Oskarshamns kommun har rätt att välja vem som utför hemtjänsten, bland de leverantörer som kommunen har godkänt och tecknat avtal med.

 – Det här betyder att vår kommun nu ansluter sig till de ungefär 160 kommuner som infört LOV sedan lagen antogs 2008. Jag är mycket glad över att personer med beviljad hemtjänst nu kan få möjlighet att som ett alternativ till kommunal hemtjänst välja en privat utförare.. Införandet är också positivt för företagandet i vår kommun där vi öppnar upp för en ny bransch att etablera sig. Här ges också en möjlighet för erfarna undersköterskor i vår verksamhet att ta steget och starta ett företag, säger Rolf Lindström, socialnämndens ordförande.

För dig som vill bedriva hemtjänst

Om du vill bedriva hemtjänst ska du ansöka om att bli godkänd som leverantör. Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunen och privata företag. 

Kraven och de villkor som gäller för dig som vill bedriva hemtjänst finns i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända.

Välkommen med din ansökan via vår e-tjänst!

När ansökan lämnats in

När ansökan lämnats påbörjas handläggningen av ansökan. Handläggningstiden är sex till tolv veckor efter det att en komplett ansökan har inkommit. Du får ett skriftligt beslut om du blir godkänd som utförare eller om du inte blir godkänd.  

Efter att ansökan godkänts ska nya utförare delta i obligatoriska informationsträffar. Under informationsträffarna berättar vi bland annat om socialförvaltningens löften och värdegrund, som gäller även för privata utförare.  

Hos Upphandlingsmyndigheten kan du läsa mer om LOV och vad det innebär. 

Du kan få stöd att starta företag

Vid en företagsstart ställs du inför en rad frågeställningar som att välja företagsform, skapa affärsplan, budget, hitta en lokal, ansöka om varumärkesskydd, hantera inbetalning av skatt och registrering av ditt företag med mera. Frågorna är många, men vi finns här för att hjälpa dig att komma vidare. Vi har samlat all information du som är ny som företagare kan behöva här på oskarshamn.se.