Nominera till stipendier

Rosett med blått och rött band

Nu är det dags att nominera till Samhällsbyggnadsnämndens stipendier inom miljö, livsmedel och byggande. Du kan söka stipendiet själv eller föreslå en lämplig kandidat – företag, förening eller privatperson. Skriv en utförlig motivering och skicka den till samhällsbyggnadsnämnden.

Den totala summan som delas ut är 15 000 kronor. Nämnden har möjlighet att utse stipendiater inom alla tre områdena, men kan också välja att utse endast en stipendiat, som då kan tilldelas hela prissumman.

Nominera senast 25 mars

Ditt förslag lämnar du skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 706, 572 28 Oskarshamn, senast 25 mars. Du kan också e-posta ditt förslag till sbk@oskarshamn.se.

Stipendierna delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.