Medarbetare på förskola smittad med covid-19

Kommunvapnet i blått och gult med blå text Oskarshamns kommun centrerat på två rader under.

En medarbetare vid Södertorns förskola har konstaterats smittad med covid-19. Beskedet kom under måndagskvällen, 15 juni. 

Rektor, verksamhetschef och administrativ chef rådgjorde under kvällen med smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin och följer nu dessa råd. 

Personal och vårdnadshavare till barn på den aktuella förskolan fick information under måndagskvällen.

- Vi håller verksamheten öppen med extra vaksamhet på symtom. Enligt Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren kan personal och barn som är friska och symtomfria vara på förskolan. Vi påminner extra om att den som hämtar och eller lämnar ska vara frisk och symtomfri, säger Lotta Lindgren, bildningschef. 

Bildningsförvaltningen har sedan tidigt i pandemin en rutin för smitta i verksamheten, som har följts i det aktuella fallet. Smittskyddsläkaren i Region Kalmar följer utvecklingen. 

Personal uppmanas att vara mycket noga med att följa gällande råd och riktlinjer och att stanna hemma vid minsta symtom, samt att barn som insjuknar under dagen skiljs från övriga barn tills dess att de kan hämtas.