Många bostadsprojekt på gång i Oskarshamn

Illustration över ett bostadsområde med en gemensam innergård.

Villatomter, radhus, bostadsrätter, hyresrätter och till och med äganderätter. Sällan har Oskarshamn haft större tryck på nybyggandet av bostäder än nu. Det handlar om allt från planer på nya vindsvåningar mitt i centrum till villatomter vid havet i Påskallavik eller natursköna Dragskär.

– Oskarshamns invånarantal stiger, det blir allt populärare att bosätta sig i vår vackra kommun, säger Andreas Erlandsson som är kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn. Vi har gjort mycket för att jobba med upplevelsen av staden och kommunen på många fronter – och vi kommer fortsätta det arbetet i oförminskad takt. Attraktiva bostäder är en viktig del av arbetet, så vi hoppas ju att så många som möjligt av de här projekten blir verklighet. Framtiden ser lovande ut!

Här kan du läsa mer om alla bostadsprojekt som är på gång