Är du senior och vill delta i en livsberättargrupp?

Två tanter i stadsparken sitter på en bänk och konverserar.

Är du senior och vill vara med i en samtalsgrupp där vi delar minnen från våra liv?

Syftet med samtalsgruppen är att erbjuda en gemenskap som bryter ofrivillig ensamhet och ger ökad livsglädje.

Gruppen erbjuder ett tryggt sammanhang där du kan dela med dig av minnen, tankar och känslor med fokus på livsfrågor. Hur var det när du var liten och växte upp? Ungdomstid, vuxenliv och åldrande. Glädje och sorg. Besvikelser och stunder av lycka. Hopplöshet och hopp.

Vi pratar också om vad vi kan göra för att ha ett så bra liv som möjligt här och nu och resten av livet.

Varje träff har ett tema som vi pratar och diskuterar kring. Foton, musik och avslappning är till stor hjälp för att öppna upp för minnen och tankar. Många fortsätter att träffas på egen hand efter att gruppen har avslutats.

Samtalsgrupperna leds av en gruppledare och består av 6–8 personer som träffas en gång i veckan under 10 veckor. Det är kostnadsfritt och fika ingår.

Anmälan

Anmälan om deltagande görs till servicecenter 0491-88 000 eller via e-post uppsokandeverksamhet@oskarshamn.se.