Köpmangatan byggs om

Illustrationsvision Köpmangatan

Nu fortsätter arbetet med att anpassa Köpmangatan till övriga stadens struktur och bli en gångfartsgata. Parkeringsplatserna kommer finnas kvar, liksom cykelstråket och den enkelriktade körriktningen. Men vi adderar grönska, ledstråk och möjligheter för ramper till butikerna.

Peab meddelar att biltrafik planeras att ledas om via Källgatan-Trädgårdsgatan-Frejagatan in till Lilla Torget under hela byggtiden. Varutransporter, fordon till och från verksamheter och boende kommer att kunna använda Köpmangatan även under byggtiden, men genomfartstrafik leds alltså om.

Under vissa tider i vecka 39 (28-29 september) och vecka 43 (26-28 oktober) kan det bli kortare totalstopp för fordonstrafiken i samband med rivning och lastning av befintliga markplattor och stenar.

Visa hänsyn och kör försiktigt genom arbetsområdet.