Johanna Wihl är Oskarshamns kommuns nya näringslivschef

Kommunvapnet i blått och gult med blå text Oskarshamns kommun centrerat på två rader under.

Johanna Wihl har arbetat med näringslivsutveckling i över 15 år och har erfarenhet från både det privata och det offentliga. Med ett stort nätverk och med fokus på tillväxt, innovation och regional utveckling kommer Johanna att bli en stor tillgång i Oskarshamns kommuns fortsatta arbete med näringslivsfrågor.

– Jag är väldigt glad över det förtroende som jag har fått. Det känns roligt och utmanande. Nu ser jag fram emot att tillsammans med kommunens fantastiska företag och engagerade kollegor jobba för ett ännu starkare näringsliv. Det finns väldigt mycket kraft och vilja att utvecklas, vilket är en förutsättning för tillväxt, säger Johanna Wihl.

Johanna Wihl har varit tillförordnad näringslivschef i Oskarshamns kommun sedan den 1 maj. Till kommunen kom hon under hösten 2017 då hon anställdes som näringslivsutvecklare.
Hon har en bakgrund från både stora börsnoterade bolag, uppstart och drift av verksamhet samt erfarenhet av att arbeta med näringslivsfrågor i den offentliga sektorn. Innan hon kom till Oskarshamns kommun arbetade hon på Landstinget i Kalmar län med innovation och förändringsledarskap men också med innovationsfrågor på nationell nivå för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Tillväxt, innovation, regional utveckling och attraktivitet har varit Johannas område i 15 år och hon har ett stort nätverk med kontakter både på regional och på nationell nivå.

– Näringslivsfrågor prioriteras högt i Oskarshamns kommun. Därför känns det bra att vi nu har anställt Johanna som näringslivschef. Hon har en gedigen kunskap och erfarenhet och den drivkraft som behövs för uppdraget, säger kommundirektör Rolf Persson.

Johanna Wihl tillträder tjänsten som näringslivschef den 1 december.