Invigning av Figeholmsleden

Invigning av Figeholmsleden

Efter många års arbete och förhandlingar kunde kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson inviga den nya Figeholmsleden och den helt nybyggda delsträckan Lerhorvan-Hultet. Hela leden är cirka 16,6 kilometer lång. 

Vid själva invigningstillfället hade han även hjälp av kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Granath och Roland Johansson, som representerade Figeholmscyklisterna. Dessutom informerade VD:n för Attraktiva Oskarshamn AB, Jan Hardebrant om betydelsen av cykelturism och folkhälsa samt att detta är prioriterade områden i Turismstrategi Oskarshamn 2025.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson pekade i sitt invigningstal bland annat på det goda samarbetet mellan kommunala, privata och ideella krafter, som till slut gjort det möjligt att färdigställa Figeholmsleden.

Ett hundratal personer/cyklister hade slutit upp vid den festliga invigningen. De kunde njuta av både korv och fika, som Attraktiva Oskarshamn AB/Turistbyrån bjöd på. Dessutom lottades cykelkartor ut till de 100 första besökarna. Invigningen genomfördes utmed Dragskärsvägen vid korsningen Benkroksvägen och infarten mot Hyltan/Hultet där den nya delsträckan på cykelleden börjar norrifrån.

Vid invigningen medverkade även representanter för tekniska kontoret, som beställare, samhällsbyggnadskontoret och tillväxt- och näringslivskontoret. Dessa förvaltningar har på olika sätt medverkat till att delsträckan/Figeholmsleden kunde invigas den 11 juli. Utan ett nära samarbete med entreprenören för anläggningsarbetet hade invigningen inte varit möjlig denna dag.

Oskarshamns kommun uppmanar nu invånare och besökare i kommunen att utnyttja den nya Figeholmsleden för att därigenom få både en fantastisk naturupplevelse i vår vackra kommun och samtidigt bidra till en förbättrad folkhälsa!

Karta över Figeholmsleden (pdf).