Inkomstkontroll för 2019

Svenska sedlar i olika valörer

Nu har vi kontrollerat avgifter för barnomsorg utifrån inkomst för året 2019. Om du har fått ett brev om detta har du betalat för lite för barnomsorgen för år 2019, i förhållande till din inkomst. Kontrollen gör vi mot Skatteverket och din taxerade inkomst.

Om du har betalat för lite beror det på att du har angett för låg inkomst till oss.  Detta skriver du in i e-tjänsten för förskola, skola och fritidshem. 

Brevet innehåller beräkning på vad vi fakturerat under 2019 och vad nya beräkningen är på enligt taxerade inkomsten för 2019. 

Fakturorna skickas ut under sista veckan i september.

Avbetalningsplan

Vid behov av en avbetalningsplan kan du kontakta Servicecenter när fakturan har
kommit. 

Om jag betalat för mycket

Det finns också vårdnadshavare som vid kontrollen visat sig betalat för mycket i avgift, och som kommer att få en återbetalning. Mer information om det kommer i slutet av oktober.