Information till dig som är elev, lärare och vårdnadshavare

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

[Uppdaterad 180517 kl 16:15]Information 5: Hotet bedöms inte längre som seriöst

Utifrån det som framkommit i Polisens utredningsarbete under torsdagen bedömer Polisen att hotet om skolskjutning vid Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet inte längre kvarstår.

I morgon fredag och framåt fortsätter verksamheterna som vanligt.

Tidigare information

[Uppdaterad 180517 kl 12:45] Information 4 gällande hot om skolskjutning mot Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet i Oskarshamns kommun

Polisen har under förmiddagen arbetat med inkomna tips från allmänheten gällande hotet om skolskjutning vid Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet.

Informationen som framkommit genom tipsen har inte lett till förändrad hotbild. Hotbilden är därmed densamma som tidigare.

Skolorna håller fortsatt öppet under torsdagen, vilket bildningsförvaltningen beslutade om efter en sambedömning med Polisen under onsdagseftermiddagen.

Polisen kommer finnas på plats på Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet under torsdagen som en trygghetsskapande åtgärd. Personal från elevhälsan finns också närvarande för att svara på elevers frågor och funderingar.

Förändras hotbilden omprövas beslutet om att driva ordinarie verksamhet. Personal, elever och vårdnadshavare informeras omgående vid en sådan händelseutveckling via mail, Unikum och kommunens hemsida.

En uppdaterad information ges oavsett händelseutveckling till personal, vårdnadshavare och elever via mail, Unikum och kommunens hemsida ca kl 16.00.

 

[Uppdaterad 180517 09:21] Information 3 gällande hot om skolskjutning mot Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet i Oskarshamns kommun

Ingen ytterligare information har framkommit under onsdagskvällen och natten till torsdagen gällande hotet om skolskjutning vid Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet i Oskarshamns kommun. Därmed kvarstår samma hotbild som fanns under onsdagen.

Skolorna håller öppet som vanligt under torsdagen, vilket bildningsförvaltningen beslutade om efter en sambedömning med polisen under onsdagseftermiddagen.

Polisen kommer finnas på plats på Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet under torsdagen som en trygghetsskapande åtgärd. Personal från elevhälsan finns också närvarande för att svara på elevers frågor och funderingar.

Förändras hotbilden omprövas beslutet om att driva ordinarie verksamhet. Personal, elever och vårdnadshavare informeras omgående vid en sådan händelseutveckling via mail, Unikum och kommunens hemsida.

En uppdaterad information ges oavsett händelseutveckling till personal, vårdnadshavare och elever ges och via mail, Unikum och kommunens hemsida senast klockan 12.30.

Pressinformation ges klockan 13.00 i Stadshuset, Oskarshamn.

[Uppdaterad 180516 kl 15:08] Information 2 om hotbild mot Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet

Obs! För tillfället har vi tekniska problem med Unikum, därför är det inte säkert att samtliga vårdnadshavare fått den senaste informationen där. Det är vår ambition att informera via Unikum men all ny information kommer också läggas här på oskarshamn.se.

Efter en avstämning med polisen framkommer att hotbilden kvarstår gällande en skolskjutning som enligt hotet ska ske under torsdagen 17 maj 2018.

Detta innebär att polisen vidtar trygghetsskapande åtgärder (uniformerad polis kommer finnas på plats på skolorna) under morgondagen vid Oscarsgymnasiet, Vallhallaskolan, Kristinebergskolan, och Rödsleskolan.
I sambedömning med polisen beslutar bildningsförvaltningen att hålla verksamheterna öppna som vanligt under torsdagen.

Ändras hotbilden omprövas beslutet.

Nästa information ges via hemsida, Unikum och mail 180517 senast kl 09.00.

Polisen fortsätter utredningen kring vad som kan ligga bakom inlägget samt personer som är taggade.
Du som har upplysningar att lämna vänder dig till:
• Polisen på 114 14 eller
• Direkt till din rektor som meddelar förvaltningen
Polisen kommer kontakta bildningschef direkt då de har ny information.

Hot mot skolor i Oskarshamn

Polisen har nu på morgonen den 16 maj meddelat att de i går kväll fick kännedom om ett Instagramhot mot Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet. Hotet gäller en skolskjutning som enligt hotet ska ske under torsdag 17 maj 2018.

Verksamheten fortsätter som vanligt under onsdagen. Polisen bedömer att skolorna kan hålla öppna som vanligt under torsdagen. I dialog med polisen har  bildningsförvaltningen beslutat att verksamheten fortsätter som vanligt under torsdagen 17 maj. Ändras hotbilden omprövas beslutet.

Information till föräldrar och elever i grundskolan sker till löpande via Unikum.
På Ocarsgymnasiet får föräldrar och elever information via hemsidan och skolans facebooksida.

Nästa information ges senast klockan 15.00 onsdag 16 maj via ovanstående kanaler.

Polisen utreder just vad som kan ligga bakom inlägget samt personer som är taggade.
Du som har upplysningar att lämna vänder dig till:

• Polisen på 114 14 eller
• Direkt till din rektor som meddelar förvaltningen

Polisen kommer kontakta bildningschef direkt då de har ny information.