Hjälp oss bli ännu bättre!

Brukarundersökning inom IFO

Vartannat år genomför Oskarshamns kommun SCB:s medborgarundersökning. Nu är det dags igen. 1 200 invånare i åldern 18-84 år har slumpvis valts ut att medverka i undersökningen som pågår 23 augusti till 29 oktober.

Vi har använt oss av SCB:s medborgarundersökning i flera år och svaren används i vårt arbete för att utveckla den kommunala servicen på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Det är frivilligt att delta, men vi är väldigt tacksamma om du tar dig tid att svara på enkäten! Enkäten finns att svara på i pappersformat och på webben. I webbvarianten går det att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Resultatet kommer från SCB i slutet på december och publiceras då här på oskarshamn.se.