Historisk dag för Oskarshamns kommun

O2 med natur i förgrunden.

På torsdagen kom det historiska och efterlängtade beslutet att regeringen godkänner ansökan om slutförvar av använt kärnbränsle. Det meddelade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) på en presskonferens. Beskedet togs emot med lättnad och glädje i Oskarshamns kommun.

– Vi har jobbat hårt och fått vänta länge, så det känns bra att den socialdemokratiska regeringen genom statsminister Magdalena Andersson och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll drivit på i denna viktiga fråga och tagit ansvar och tar beslut, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

Annika Strandhäll lyfte under presskonferensen att det inte går att skjuta beslutet och låta kommande generationer ta ansvaret för det avfall som skapats av nuvarande generationer.

I Oskarshamns kommun, i mellanlagret Clab, väntar närmare 7 500 ton använt kärnbränsle på en slutlig lagring. Clab hade länge en maxkapacitet för lagring på 8 000 ton vilket genom ett nytt tillstånd utökades till 11 000 ton i höstas – för att undvika att ett fullt mellanlager skulle tvinga fram nedstängningar av kärnkraftverk.

Svensk kärnbränslehantering (SKB), som driver anläggningen, har länge arbetat för en lösning på lång sikt i ett säkert förvar. Även i Oskarshamns kommun har frågan varit en följetong.

– Vår kommun har tagit ett stort nationellt ansvar under lång tid. Det är 44 år sedan vår kommun godkände mellanlagret med förbehållet att det absolut inte fick betraktas som något slutförvar. Jag välkomnar att vi nu har en miljöminister som har tagit sin del av ansvaret så att regeringen har kunnat fatta det beslut vi har väntat på, säger Andreas Erlandsson.

Svensk Kärnbränslehantering lämnade in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark, Östhammars kommun 2011. Regeringen skickade sedan frågan på remiss. 2018, godkände Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ärendet.

Östhammars kommun tog sitt vetobeslut i frågan hösten 2020, det sista beslut som krävdes i processen förutom regeringens.

– Dagens besked betyder mycket för vår kommun. Nu kan processen och den stegvisa prövningen gå vidare och vi kan planera för anläggningarna som ska byggas och som kommer skapa många arbetstillfällen i vår kommun. Det här kommer leda till nya investeringar och ta oss närmare vår vision om att kommunens invånarantal ska öka, säger Andreas Erlandsson.

Vad händer nu i Oskarshamns kommun?

– Det här är en dag att minnas och fira, för Oskarshamns kommun och för hela Sverige. Det känns positivt och roligt att efter fyrtio års arbete och slit med frågan ha nått denna avgörande milstolpe, säger Andreas Erlandsson.