Framtidsdag och föreningsriksdag

Logo framtidsdag 2018

Kom och visa upp er förening och verksamhet på Föreningsmässan på Framtidsdagen och föreningsriksdagen lördagen den 27 oktober 2018.
Ta chansen att visa er förening för barn, ungdomar, föräldrar, nyinflyttade, nyanlända och alla andra intresserade kommunbor!
Vi planerar just nu för en Föreningsmässa där föreningar i kommunen har möjlighet att delta. Syftet är visa upp våra fina föreningar, alla aktiviteter och intressanta mötesplatser som finns i Oskarshamns kommun. Det är också ett tillfälle för er förening att hitta nya medlemmar, ledare och engagerade.

Mer om mässan och anmälan finns i den fullständiga inbjudan.