För dig som har skolskjuts

Buss från Kalmar länstrafik.

Inför skolstarten kommer alla elever som är beviljade skolskjuts att få ut information om tider och hållplatser. Informationen skickas ut per post under vecka 32 och vecka 33.

Vid frågor om en elev är berättigad skolskjuts eller inte var vänlig kontakta oss på 0491-880 00 eller skolskjuts@oskarshamn.se.

Vid frågor om skolskjutsplaneringen var vänlig kontakta Kalmar länstrafiks kundtjänst på telefon 010-212 10 00 eller via www.kalmarlanstrafik.se.

Ansökan om skolskjuts görs på Mina sidor.