Flygningar på låg höjd över Oskarshamns kommun

Karta som visar SGUs flygningar över Kalmar län.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med Wermlandsflyg kommer med start i slutet av maj och fram till slutet av augusti genomföra geofysiska flygmätningar i bland annat delar av Kalmar län. Mätningarna görs på 60 meters höjd vanligtvis klockan 05.30–09.30 på morgonen och klockan 18.00–22.00 på kvällen. Även andra tider kan förekomma.

Kartan visar området där flygningar på låg höjd kommer att genomföras.

Mätningarna görs av magnetfält, gammastrålning och elektronisk ledningsförmåga.

Mer information om de geofysiska flygmätningarna på SGU:s webbplats