Flödesmätare i Virån och Marströmmen

Flödesmätare i sjön.

Oskarshamns kommun har under året satt upp två stycken flödesmätare i våra två största avrinningsområden, Virån och Marströmmen.

Med hjälp av dessa kan vi hålla lite bättre koll på hur mycket ytvatten vi har i vår kommun och med tiden få tillgång till bra data. Tanken är att de ska stå ute under lång tid och kontinuerligt skicka signaler om nuläget. Ännu pågår en del kalibreringar men tillförlitligheten ökar succesivt. Här kan du se aktuella nivåmätningar.

Har du frågor kontakta vår kommunekolog, 0491-880 00.