Fettavskiljare

Information fettavskiljare

Information till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Vad är en fettavskiljare?   
En fettavskiljare är en utrustning som är konstruerad för att skilja fettpartiklar från vatten i avloppsvatten.

Varför behövs fettavskiljare?
Fett som släpps ut i avloppet ställer till med stora problem i kommunens avloppsledningar. Varmt fett som spolas ned kyls ned i ledningarna och stelnar som en hård beläggning på rörets väggar. Efter hand som beläggningen byggs på minskar flödeskapaciteten i ledningsnätet och risken för avloppsstopp ökar.

Här hittar du mer information om fettavskiljare