Felaktigt utskick av påminnelser för VA-fakturor

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

Ett fel i systemet där Oskarshamns kommun hanterar VA-fakturor har resulterat i felaktiga utskick av påminnelser även till de som betalat sina fakturor i tid.

Om du har betalat din faktura i tid kan du bortse från påminnelsen. Du blir inte debiterad någon påminnelseavgift.

Det som var fel i vårt system är åtgärdat.