Fällning av torra träd

Ett torkat träd

Med start i mitten av september har Tekniska kontoret börjat att fälla döda träd. Det handlar om en stor mängd träd som inte klarade förra årets torra sommar. Arbetet med att gå igenom hela kommunen beräknas ta flera månader. 

Prioritering ligger på att ta ned döda träd runt fastigheter, vid vägar och vid cykelvägar. En del av träden kommer att forslas bort men en del kommer också att lämnas kvar i enlighet med vår skogscertifiering. Fällda, torkade träd är till nytta för den biologiska mångfalden då de fungerar som hem åt insekter.