Eva Svensson slutar som ekonomichef

Kommunvapnet i blått och gult med blå text Oskarshamns kommun på två rader bredvid.

Pressmeddelande 180420

Eva Svensson väljer att lämna uppdraget som ekonomichef i Oskarshamns kommun. Hon kommer fortsätta att arbeta som ekonom med särskilt ansvar för kommunstyrelseförvaltningen samt tillväxt- och näringslivskontoret.

– Det har varit väldigt intressant att arbeta som ekonomichef. Jag har arbetat med ekonomi i Oskarshamns kommun i tolv år Jag är snart 62 år och nu vill jag kunna lägga mer tid på barnbarn och fritid, säger Eva Svensson.

Under Evas tid som ekonomichef har Oskarshamns kommun bland annat gjort ett mycket gott resultat med bra avkastning på placeringar. Arbetet med att minska underskottet i balanskravsresultatet har även det varit lyckat.
De senaste åren har varit intensiva för ekonomiavdelningen i arbetet att stötta förvaltningarna med målet att ha en ekonomi i balans.

– Det känns bra att Eva stannar kvar som ekonom, hon har varit en värdefull medarbetare under många år och får nu utrymme att stötta övriga på avdelningen som senior ekonom, säger Morgan Olsson, chef för kommunstyrelseförvaltningen.

Rekryteringen startar omgående. Eva Svensson fortsätter som ekonomichef till den 1 september 2018.