Eldningsförbudet i Oskarshamns kommun upphör

Vit ruta med texten Eldningsförbud upphör.

Från och med måndag 31 augusti klockan 12.00 gäller ordinarie försiktighetsåtgärder vid eldning eller grillning utomhus i Oskarshamns kommun.

Eldning måste alltid ske säkert oavsett om det råder eldningsförbud eller inte. Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Riskerna för skogsbrand har minskat i vårt län och på Räddningstjänstens rekommendation tas det lokala eldningsförbudet bort. Trots att förbudet upphör att gälla är det fortsatt torrt i skog och mark. Vi uppmanar om att iaktta försiktighet.

Läs mer om eldningsförbud på Länsstyrelsens webb