Elda säkert i vinter

Braskamin

Många vill och behöver använda eldstäder i vinter för att hålla sig varma. Räddningstjänsten åker varje år på många skorstensbränder och för att undvika dessa finns några råd som kan vara bra att ta del av. Planerar du att installera en ny eldstad behöver du göra en anmälan, mer om detta kan du läsa längre ned i texten.

Så eldar du säkert

 • Elda inte med för mycket ved samtidigt. Följ i första hand tillverkarens instruktioner för din eldstad. Ett bra riktmärke är max 2,5 kilo ved per timme och att lägga in två nya vedträn när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd. Effektivt för värmen och bra för din anläggning.
 • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Om du eldar fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar. Utan vila kan värme ackumuleras i bjälklag och starta en brand.
 • Pyrelda inte. Se till att ha god lufttillförsel, annars sker inte fullständig förbränning.
 • Använd torr ved. Du skonar skorstenen från onödiga beläggningar, som kan leda till sämre förbränning och risk för skorstensbrand.
 • Förvara aska i ett obrännbart kärl med lock på lämplig plats med brandsäkert underlag.
 • Meddela din sotare om du vet att du tänker elda mer än vanligt. Överanvändning av en lokaleldstad kan bli livsfarlig. Sotning måste ske oftare om anläggningen används mer.
 • Gå ut och titta på röken. Skorstenen ska bara ryka vid uppstart, sedan bör du bara se en vit kondensånga.
 • Ha en fungerande brandvarnare, speciellt om du planerar att köra disk- och tvättmaskin nattetid för att spara el.

Mer information och goda råd om säker eldning hittar du på MSBs webbplats

Ska du byta eller installera en eldstad?

När du ska byta eller installera en eldstad och/eller en rökkanal ska du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. För att göra det ska du sammanställa följande handlingar:

 • Ifylld blankett för anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
 • Planritning, som redovisar eldstaden och rökkanalens placering
 • Fasadritning (vid installation av rökkanal), som redovisar skorstenen och dess höjd över taknock
 • Prestandadeklaration över den eldstad och rökkanal som ska installeras

När du lämnat in din anmälan till samhällsbyggnadsnämnden tittar inspektörerna på den för att se om eldstaden och rökkanalen uppfyller lagstiftningens krav. Om din anmälan är komplett när du lämnar in den, och om eldstaden och rökkanalen uppfyller lagens krav så skriver inspektörerna ett beslut – ett startbesked. När du fått det så kan du påbörja installationen.

När installationen sen är klar ska sotaren komma för att besikta eldstaden och rökkanalen. Detta görs för att se så att alla kraven är uppfyllda så installationen är säker att börja användas. Sotaren kommer sedan att skicka sitt protokoll från besiktningen till samhällsbyggnadsnämnden så inspektörerna har det som underlag för slutbeskedet. Om protokollet inte innehåller några brister kan ett slutbesked skrivas ut och skickas till dig. Slutbeskedet är ytterligare ett beslut, som den här gången meddelar att du får börja elda.

Läs mer om byte eller installation av eldstad